A A A

Kwaliteit

Wij zijn beiden geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor paramedici.
Dit houdt in dat er voldoende kwaliteit gegarandeerd is op het gebied van na- en bijscholingen t.a.v. de oefentherapie. Wij zijn beiden lid van de beroepsvereniging VvOCM (= Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Sietske is ook lid van de beroepsvereniging van Mc. Kenzie geregistreerde therapeuten.

Gemma is lid van het landelijk netwerk chronische pijn en geregistreerd slaaptherapeute.